Het bureau

Coumans, bureau voor planontwikkeling en projectmanagement B.V. (voorheen MK), heeft zich vanaf 2008 naast projectmanagement ook gespecialiseerd in web- en grafisch design en algemene projectorganisatie (niet bouw-gerelateerd).
Dat wil zeggen dat het bureau aan stichtingen en organisaties en natuurlijk ook aan particuliere klanten een breder pakket aan diensten kan leveren. Zo zijn er minder partijen betrokken bij het project, wat enerzijds kosten reduceert maar wellicht belangrijker nog minder 'zorg' voor en door de opdrachtgever met zich meebrengt. De opdrachtgever beslist op 'sleutelmomenten' tijdens het project naar aanleiding van de voortgangsrapportage van het bureau en kan verder 'loslaten'.

Op deze wijze heeft ons bureau reeds vele projecten tot een succes gemaakt.

Het bureau heeft in 2015 een naamswijziging ondergaan, zodat deze beter aansluit bij de diversiteit aan activiteiten en heet nu kortweg: Bureau Coumans.


MARC COUMANS

- Afgestudeerd bouwkundig ingenieur (master TU Delft - afstudeerrichting Architectuur);
- Meerdere jaren werkzaam bij verschillende bouwmanagement- en adviesbureaus;
- Grafisch- en webdesign.
- Meer hier Na jarenlange werkervaring opgedaan te hebben bij verschillende toonaangevende bouwmanagement- en bouwadviesbureaus heeft de aan de faculteit Bouwkunde (richting architectuur) afgestudeerde bouwkundig ingenieur Marc Coumans in 2007 een eigen bureau opgericht.
In de daarop volgende jaren zijn er binnen Bureau Coumans diverse nieuwbouw en herstructureringsprojecten succesvol gerealiseerd in de zorgsector en in aanverwante sectoren. Dit op alle niveaus: van kleinere verbouwingen tot complex gefaseerde verpleeghuizen met meerdere stakeholders inclusief tijdelijke huisvesting voor de bewoners. Ook met de herstructurering van rijksmonumenten is door het bureau de nodige ervaring en kennis opgebouwd.

Steeds bleef het bureau de feeling met design en grafische vormgeving houden. Steeds meer werd haar verzocht ook op dit terrein projecten te realiseren waaronder de grafische vormgeving van publicaties en het design van websites. In de afgelopen jaren verschoven de werkzaamheden telkens een beetje verder naar dit terrein.MARION COUMANS

- Afgestudeerd Arbeid- en Organisatiepsychologe (bachelor);
- Meerdere jaren werkervaring in het management van de Retail;
- Management- en organisatiedeskundige.
- Meer hier Projectmatig werken vraagt de juiste organisatie-skills.
Vandaar dat Marion Coumans zich als arbeid- en organisatiepsychologe heeft aangesloten bij Bureau Coumans om gezamenlijk een zo breed mogelijk product te kunnen aanbieden aan klanten die het bureau, naar aanleiding van de goede ervaringen, steeds vaker verzoeken de organisatie van diverse projecten en evenementen, onder andere op het gebied van jeugd en cultuur, op een dynamische en zorgvuldige wijze aan te gaan en tot een succes te maken.


Meer informatie en voorbeelden/referenties zijn te vinden via de navigatiebalk of via de knoppen onderaan deze pagina.

Grafisch- & webdesign

Logo- & huisstijlontwikkeling, design van
brochtures, websites, advertenties ...

Lees meer

Bouwmanagement

Specialist in planontwikkeling en projectmanagement - van initiatief t/m nazorg

Lees meer

Projectorganisatie

Organisatie van projecten en evenementen
Uitreiking Martin Buber-Plaquette

Lees meer
© 2015 Bureau Coumans │ All rights reserved