Bouwmanagement

Specialist in planontwikkeling en projectmanagement, gedurende het bouwtraject vanaf de initiatieffase tot en met de nazorg

Bureau Coumans ondersteunt vanuit een onafhankelijke positie organisaties gedurende het gehele bouwtraject (vanaf initiatieffase tot en met de nazorg). Desgewenst begeleidt bureau Coumans ook (deel)fases van een traject.

Het bureau heeft met name ervaring opgedaan in de sectoren verpleging/verzorging en utiliteit, zowel nieuwbouw als herstructureringstrajecten. Tevens is ervaring opgedaan met herbestemming en de (complexe) vergunningprocedures van monumentale gebouwcomplexen.

Na analyse van de vraagstelling wordt middels een voorstudie, een haalbaarheidsstudie, een programma van eisen, een structuurplan en een begroting, een voorstel gedaan over de verdere ontwikkeling van het plan binnen de budgettaire en programmatische uitgangspunten. Met het formeren van een slagvaardige projectorganisatie (externe adviseurs welke in overleg met de opdrachtgever worden gekozen) wordt advies uitgebracht over de taken en verantwoordelijkheden van de ontwerp- en adviesdisciplines alsmede de inbreng van de opdrachtgever en ons bureau.

Bureau Coumans is op deze wijze een onafhankelijke 'tijdelijke' aanvulling op de organisatie van haar opdrachtgever.


Van plan tot project

Herziene beleidsvisies, veranderende regelgeving, organisatiewijzigingen of nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie, kunnen leiden tot de behoefte in een nieuwe visie op de huisvesting van de organisatie.

Bureau Coumans kan op zowel kleinere als op complexe huisvestingsvragen van opdrachtgevers anticiperen door het aanreiken van op maat gesneden oplossingen voor de gewenste huisvesting binnen vastgesteld budget en tijd.

Bureau Coumans draagt - onder regie van de opdrachtgever - vanaf de initiatieffase zorg en verantwoordelijkheid voor de planontwikkeling, waarbij de vraagstelling en de wensen van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk moeten worden vertaald. Het bureau stuurt de planontwikkeling aan en toetst de plangegevens aan geformuleerde uitgangspunten, programma's, (deel)budgetten en regelgeving.

Daarnaast wordt de aanvraag van de benodigde vergunningen verzorgd.
Inschakeling van architecten en andere adviesdisciplines geschiedt in overleg met opdrachtgever en wordt afgestemd op de specifieke eisen voor de beoogde huisvesting.

Voor de planrealisatie adviseert Bureau Coumans de opdrachtgever bij de selectie van uitvoerende bedrijven, de aanbestedingen en de contractering van de bouwpartners.
Tijdens de uitvoering worden onder projectmanagement van Bureau Coumans de bij het bouwproces betrokken partijen aangestuurd en worden vastgestelde kwaliteit, kosten en tijdsplanning bewaakt (directievoering en het houden van dagelijks toezicht).

Bureau Coumans biedt opdrachtgevers kennis en ervaring om - als partner van de opdrachtgever - een bouwinitiatief onder eenduidige verantwoordelijkheid van plan tot project te brengen.


Referenties

Onderstaande referenties openen als PDF in een nieuw venster:

Herstructurering Savelbergklooster - Heerlen
Zorgcentrum Ave Maria - Geulle
Centrum voor verpleging en verzorging Hof van Leende - Leende
Centrum voor verpleging en verzorging Kempenhof - Valkenswaard
Kantorencomplex Robert Schuman Domein - Maastricht

Grafisch- & webdesign

Logo- & huisstijlontwikkeling, design van
brochtures, websites, advertenties ...

Lees meer

Bouwmanagement

Specialist in planontwikkeling en projectmanagement - van initiatief t/m nazorg

Lees meer

Projectorganisatie

Organisatie van projecten en evenementen
Uitreiking Martin Buber-Plaquette

Lees meer
© 2015 Bureau Coumans │ All rights reserved